previous arrow
next arrow
Slider

پاندمی :

  • با افزایش روز افزون همه گیری ویروس کووید-19 و ضرروت کنترل و محدود کردن این پاندمی 
  • چاره ای نیست غیر از کاستن از تردد ها در اماکن عمومی و کاهش خطر ابتلا ، لذا تلاش من و 
  •  همکارانم در این راستا برای کمک به رفع قسمتی از نیاز اقتصادی در چارچوب پروتکل های
  • بهداشتی جامعه می باشد . با آرزوی سلامتی برای همگان .و